Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog

Einde pioniersrol

De Eerste Wereldoorlog komt kort na de expo van 1913 als een donderslag bij heldere hemel. De allesverwoestende kracht van de oorlog verandert Europa voorgoed en brengt een bruusk einde aan het 19e-eeuwse positivisme.

Door de oorlog lost België haar rol als voortrekker op het Europese continent, o.a. ten voordele van Nederland dat als neutraal land de Eerste Wereldoorlog vrij ongeschonden doorkomt. De verwachte economische resultaten van de wereldtentoonstelling van 1913 blijven uit en België verliest haar pioniersrol die ze tot dan had gespeeld op het vlak van cultuur en onderwijs.

Na de oorlog wordt de realisatie van de algemene leerplicht hernomen en komt de bouw van ‘dochterscholen‘ pas echt goed op gang.