Actueel

Op 12 juni 2018 wordt een nieuwe bouwaanvraag ingediend. De Belgische modelschool van 1913, is sinds kort dus opnieuw in acuut gevaar om gesloopt worden, net zoals in 2015.

Schrijf daarom vandaag nog een bezwaar om één van de meest belangrijke en invloedrijkste onderwijsgebouwen van België te beschermen. Vraag in het bezwaarschrift minimum het behoud van het volledige gebouw (exterieur + interieur) met voorliggende voetpadstrook, én de ommuurde verharde speelkoer, én de overdekte speelplaats aan om het volledig typologisch model te vrijwaren.

Bezwaren kunnen ingediend worden tot en met 21 augustus 2018 via bouwen@stad.gent met de vermelding van “OMV_2018045504”.

Een copy van uw bezwaarschrift mag ook verstuurd worden naar modelschool1913@gmail.com.

beschermingsdossierMinder dan een jaar geleden was de modelschool nog voorlopig beschermd door de Minister van Onroerend Erfgoed. Tientallen persberichten spraken toen zelfs al van de bescherming alsof de school definitief beschermd was. Het komt namelijk uiterst zelden voor dat een voorlopige bescherming niet resulteert in een definitieve bescherming.

Toch gebeurde in alle stilte het onverwachte. Tegen het advies in van het Vlaams Agentschap voor Onroerend Erfgoed – de hoogste erfgoedinstantie van het land -, wordt de huidige Sint-Gerardusschool niet definitief beschermd. Zelfs mensen die de bescherming niet genegen zijn, zijn enorm verrast dat het waardevolle schoolgebouw vandaag niet beschermd is.


Wie wil weten waarom het schoolgebouw uitzonderlijk hoge erfgoedwaarden heeft en het Vlaams Agentschap voor Onroerend Erfgoed de school ter bescherming heeft voorgedragen aan de Minister, kan dit lezen in het beschermingsdossier (dd. 23 september 2016).