Afschaffing kinderarbeid

Voortaan op de schoolbanken

Met de leerplichtwet van 19 mei 1914 verdween de facto de kinderarbeid in ons land.

Bij de invoering van deze wet ontbrak het veel gemeentes echter aan scholen. Dit probleem stelde zich in het bijzonder op het platteland.

Daarom besloot de Belgische overheid om voor de wereldtentoonstelling van 1913 een prototype van een landelijke school te bouwen. Dit ontwerp zou alle geldende regelgeving samenbrengen in een betaalbaar, esthetisch verantwoord en vooral een praktisch en eenvoudig te bouwen schoolgebouw.

Honderden ‘dochterscholen‘ van de modelschool zorgden voor nieuwe klaslokalen overal in het land. Kinderen zaten voortaan op de schoolbanken en niet meer tussen de weefgetouwen of andere machines in de fabriek. Op die manier is de huidige Sint-Gerardusschool onlosmakelijk verbonden met het verdwijnen van de kinderarbeid in België.