Alfabetisering

Culturele ontplooiing

Na de komst van het algemeen verplicht lager onderwijs in 1914 en de daarmee gepaard gaande expansie van de scholenbouw in Vlaanderen, leren voortaan meer kinderen lezen en schrijven. Op het platteland was de nood aan nieuwe schoolgebouwen het grootst.

De marginalisering van het analfabetisme door het basisonderwijs voor elk kind opent de weg voor een bredere culturele ontplooiing. Deze ontwikkelingen vormen de basis van het democratische en kwaliteitsvolle Vlaamse onderwijs van vandaag.

interieur expo 1913
Interieurfoto van de jongensklas in de lagere modelschool op de expo van 1913