AOE

Vlaams Agentschap voor Onroerend Erfgoed (AOE)

Het Vlaams Agentschap voor Onroerend Erfgoed verricht in 2013 een onderzoek naar de modelschool van de wereldtentoonstelling van 1913 te Gent, waarna deze opgenomen wordt in de vastgestelde inventaris voor onroerend erfgoed.

beschermingsdossierIn 2016 doet het agentschap een bijkomend onderzoek in het kader van de beschermingsprocedure. De huidige Sint-Gerardusschool wordt voorlopig beschermd. Deze bescherming loopt echter in alle stilte af op 27 juli 2017. Vandaag is dit unieke monument niet meer beschermd.

Het Ministerieel Besluit tot voorlopige bescherming als monument van de voormalige Sint-Gerardusschool in Gent van 21 oktober 2016 motiveert: