Armoedebestrijding door modernisering

Modernisering via onderwijs

In het begin van de 20ste eeuw wil de Belgische Staat via de invoering van de algemene leerplicht in 1914 het platteland moderniseren. De modelschool van 1913 wordt binnen dit kader als prototype ontworpen als inspirerend voorbeeld van een betaalbaar, snel en eenvoudig te realiseren schoolgebouw.

Nu alle jonge mensen voortaan leren lezen en schrijven, marginaliseert het analfabetisme en verwerven nieuwe generaties via boeken en tijdschriften noodzakelijke kennis om de landbouweconomie te moderniseren. De levenskwaliteit verhoogt en de armoede neemt af.

Deze vorm van armoedebestrijding genereert niet alleen een algemene volksverheffing, maar bestrijdt tegelijk de plattelandsvlucht die in het begin van de twintigste eeuw niet alleen België maar ook grote delen van Europa teistert.

 

 

Deze diashow vereist JavaScript.