Armoedebestrijding

‘Door Arm Vlaanderen’

Voedselcrises en epidemieën rond het midden van de negentiende eeuw zorgen voor heel wat ziektes en overlijdens. Er is armoede. Stille getuigen van deze ellende zijn de talrijke pest- en cholerakapellen overal in Vlaanderen, zoals de muurkapel en de veldkapel in de tuin van de huidige Sint-Gerardusschool.

Groeiende armoede op het platteland en de daaruit voortvloeiende plattelandsvlucht zijn neveneffecten van de industriële revolutie in Europa. Lage rendabiliteit in de landbouw en toenemende concurrentie van buitenlandse producten, drijven immers een groot deel van de actieve werkkrachten uit de landbouw naar de steden.

Toen August De Winne in 1902 zijn boek ‘Door Arm Vlaanderen’ schreef, is reeds een derde van de Vlaamse bevolking veroordeeld tot de bedelstaf en liefdadigheid.

Tien jaar later wordt de landelijke modelschool van 1913 ontworpen en gebouwd om via onderwijs en modernisering van de landbouw het tij te helpen keren.

arm vlaanderen
Foto’s uit de Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren (https://www.dbnl.org)