Authenticiteitsonderzoek Werkgroep

Aanleiding van het onderzoek

In de zomer van 2015 spreekt de provinciale erfgoeddienst van Oost-Vlaanderen zich uit tegen de sloop van het laatste gebouw van de wereldtentoonstelling van 1913 te Gent. Eerder spraken ook de stedelijke en gewestelijke erfgoeddiensten zich uit voor het behoud van de modelschool uit het ‘Moderne Dorp’.

Volgens de dienst Monumentenzorg & Architectuur van de stad Gent, de erfgoeddienst van de provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaams Agentschap voor Onroerend Erfgoed, betekent de sloop een onherroepelijk verlies van belangrijk Gents en Vlaams erfgoed.

Parochiekroniek 1979
Parochiekroniek uit 1979

Opvallend is dat in 2015 geen enkele dienst zich uitspreekt over de authenticiteit dat de huidige Sint-Gerardusschool het laatste gebouw van de wereldtentoonstelling van 1913 te Gent is. Geen enkele erfgoeddienst vindt evenwel aanwijzingen die bovenstaande hypothese weerleggen. Verder benadrukken de diensten dat het bewijs van de authenticiteit niet nodig is om het gebouw te beschermen vanwege de uitzonderlijke erfgoedwaarden.

De eigenaar van het schoolgebouw zaait echter twijfel bij het authenticiteitsverhaal van de modelschool omdat er volgens hem onvoldoende bewijsmateriaal voorhanden is dat de school bij de wederopbouw daadwerkelijk uit de expo van 1913 gerecupereerd wordt.

Studie van de natuursteen

Vervolgens onderzoekt de werkgroep de natuursteen van het schoolgebouw in het bijzijn van een architect, een historicus en een restaurateur. De bijzondere kapvorm van tientallen unieke natuurstenen bewijst ontegensprekelijk dat het schoolgebouw werkelijk de authentieke modelschool uit het ‘Moderne Dorp’ is.

Tientallen natuurstenen bevestigen: de Sint-Gerardusschool is de authentieke Belgische modelschool van de expo van 1913

steenkapperswerk.jpg
Detail van gemoulluurde witte zandsteen

De stenen van het schoolgebouw an sich bewijzen wat reeds in de parochiale kronieken van 1969 en 1979 geschreven staat: de Sint-Gerardusschool is de verplaatste modelschool uit het ‘Moderne Dorp’ van de wereldtentoonstelling van 1913 te Gent. Ook het boek van wijlen Karel Buysse en Erik Dekeyser uit 2006 spreekt over recuperatie uit de wereldtentoonstelling van 1913.

Onderzoeksresultaten

Hieronder vind je de resultaten van de studie van de werkgroep: