Bakermat van Vlaamse cultuur

De Belgische modelschool

De nieuwe onderwijswet van 19 mei 1914 voorziet voor het eerst in de geschiedenis van ons land algemeen verplicht onderwijs. Met de bouw van een prototype van een bescheiden schooltje in landelijke context voor de wereldtentoonstelling van 1913 te Gent, willen de Ministeries van Kunsten en Wetenschappen (Onderwijs) enerzijds en Landbouw anderzijds, deze leerplicht tot een succes maken.

Het ontwerp van de landelijke modelschool is er op gericht om in gemeentes waar er een tekort aan goed uitgeruste schoolgebouwen bestaat, nieuwe scholen te bouwen om voortaan elk kind van 6 tot 14 jaar recht op onderwijs te geven en op die manier een einde te maken aan de kinderarbeid in België.Stijn Streuvels portret klein MH

Vooral op het platteland is er in die tijd immers nog veel ongeletterdheid en armoede. Door te leren lezen en schrijven, kunnen mensen zich maatschappelijk opwerken. Economisch en sociaal leidt dit uiteindelijk tot een modernisering van de landbouw met een hoger rendement en een verhoogde levenskwaliteit tot gevolg. Op cultureel vlak kunnen mensen zelf kennis en cultuur verwerven door het lezen van boeken uit (school-) bibliotheken.

De praktische realisatie

Op het hoogtepunt van de ‘belle époque’ – aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog – wordt de culturele ontwikkeling van landelijk Vlaanderen wettelijk mogelijk gemaakt door de invoering van de leerplicht. De praktische realisatie van deze algemene volksverheffing (in het bijzonder op het platteland), wordt ondersteund door het ontwerp van het prototype en de bouw van de modelschool op de expo van 1913.

De personages in werken van Stijn Streuvels kunnen voortaan allemáál hun eigen verhaal lezen. Het veralgemeend gebruik van de Nederlandse taal in boeken geeft de Vlaamse ontvoogding een doorslaggevende stimulans.

Bakermat
Baker in de Bakermat, 1636 (Willem van de Passe) – Bron Wikipedia.