Belgische modelschool

Betaalbaar en makkelijk te construeren

Tegen het licht van de invoering van de leerplicht tot 14 jaar beoogde het Ministerie van Onderwijs (toen Ministerie van Kunsten en Wetenschappen) met het ontwerp voor een nieuwe modelschool de gemeentes een praktische oplossing te geven voor het gebrek aan klaslokalen. Op korte termijn dienden er immers genoeg scholen gebouwd te worden om te voldoen aan de nieuwe wet op het verplicht lager onderwijs die in voege zou treden vanaf 1914.

Met dit prototype van een lagere school wilde de Belgische overheid voornamelijk de landelijke gemeentes een betaalbaar en makkelijk te construeren voorbeeld geven om van nu af aan alle kinderen van 6 tot 14 jaar van onderwijs te voorzien.

plattegrond school modern dorp 1913