Beschermingsscenario’s

De werkgroep kondigt in het voorjaar van 2016 enkele beschermingsscenario’s aan. In het najaar publiceert het vaktijdschrift Edu & Care deze voorstellen in het artikel “Sint-Gerardusschool, laatste getuige van expo 1913 in Gent” (vanaf pagina 47)

Het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE) gaat in haar beschermingsadvies van 29 september 2016 echter nog heel wat verder dan de voorstellen van de werkgroep. Naast het volledige schoolgebouw, de overdekte speelplaats en de ommuurde speelkoer, adviseert het agentschap immers ook de bescherming van de voorliggende voetpadstrook en het volledige interieur van de klasvleugel.

  • “Het erfgoedrelict met bijhorende ommuurde speelplaats en voetpadstrook scoort zeer hoog qua zeldzaamheid, representativiteit, herkenbaarheid en is historisch, architecturaal en volkskundig zeer belangwekkend.” (Advies voorlopige bescherming: 29 september 2016)

  • “De plattegrond, de binnenindeling en binnenafwerking van de klasvleugel stemt quasi volledig overeen met het bouwplan van 18 december 1913 en met het modelschoolgebouw van het ‘Modern Dorp’ en getuigt van een hoge authenticiteitswaarde.” (Ministerieel Besluit tot voorlopige bescherming van de Sint-Gerarduschool, 21 oktober 2016)

  • “De bescherming beoogt het behoud van het gebouwde erfgoed, met name het geheel van de voormalige Sint-Gerardusschool, zowel het hoofdgebouw als de overdekte préau, met de ommuurde speelplaats, de voorliggende voetpadstrook en de muurkapel met Onze-Lieve-Vrouw met kindbeeld tegen de voorgevel.” (Ministerieel Besluit tot voorlopige bescherming van de Sint-Gerarduschool, 21 oktober 2016)

Op 21 oktober 2016 neemt de Minister van Onroerend Erfgoed het Ministerieel Besluit om de Sint-Gerardusschool te Gent voorlopig te beschermen als monument.

  • “Belangrijk hierbij is dat het gebouw én de aanleg errond (speelkoer) […] én dat de binnenindeling wordt behouden. Eén van de belangrijkste erfgoedwaarden is immers het feit dat deze school een typologisch model was voor een bescheiden schooltje in landelijke context.” (Advies definitieve bescherming: 21 juni 2017)

De Minister legt echter het advies van zijn agentschap tot definitieve bescherming in alle stilte naast zich neer. De voorlopige bescherming verloopt uiteindelijk op 27 juli 2017. Sindsdien is de Sint-Gerardusschool niet meer beschermd.