Betekenis voor de landbouw en het platteland

moderne veehouderij