Betekenis voor de stad Gent

Stuk 05 promotie-affiche die het wel haalde
Promotieposter van de Gentse Wereldtentoonstelling van 1913 met de drie Gentse torens met bloemenslingers.