Betekenis voor het onderwijs

interieur expo 1913
Interieurfoto van de jongensklas in de modelschool van 1913