Bezwaarschrift indienen

De termijn om bezwaarschriften in te dienen is verstreken. Het openbaar onderzoek liep van 23 juli tot en met 21 augustus 2018.

Voor opmerkingen of informatie kan u steeds terecht op onze contactpagina.