Burgeronderzoek

In het najaar van 2017 start de werkgroep met een grootschalig burgeronderzoek. Aan iedere Vlaamse burger wordt gevraagd of die in zijn eigen omgeving een lagere school kent die (erg) gelijkend is op de Vlaamse moederschool.

Aanleiding van het onderzoek

De modelschool in het ‘Moderne Dorp’ wordt tussen 1911 en 1913 ontworpen als prototype. Het Vlaams Agentschap voor Onroerend Erfgoed beschrijft de huidige Sint-Gerardusschool als typologisch model voor een bescheiden school in landelijke context.

De werkgroep wil de maatschappelijke waarde en de historische impact van dit zeldzame prototype op de Vlaamse scholenbouw bestuderen en lanceert hiertoe o.a. via Facebook verschillende oproepen.

Tussentijdse resultaten

Op suggesties van tientallen mensen over heel Vlaanderen treft de werkgroep behoorlijk wat schoolgebouwen aan die geïnspireerd lijken door de moederschool van Vlaanderen Na onderzoek blijkt dat een groot deel van deze scholen ook daadwerkelijk gebouwd is volgens de typologie en principes van de vooruitstrevende principes van de Belgische modelschool van de wereldtentoonstelling van 1913.