De werkgroep

Sinds de herontdekking in 2013 van het laatste authentieke gebouw van de wereldtentoonstelling van 1913 te Gent en de bewustwording van de Belgische modelschool van 1913 als prototype van een landelijke modelschool in 2016, zetten buurtbewoners, sympathisanten en erfgoedstrijders zich in om de huidige Sint-Gerardusschool te vrijwaren van sloop en als historisch monument een nieuwe toekomst te geven.

Via dialoog wil de werkgroep met alle betrokken partijen een duurzame oplossing voor dit belangrijk erfgoedgebouw realiseren. De garantie voor de verderzetting van de armenwerking in dezelfde buurt (*) en het behoud van alle belangrijke erfgoedwaarden, staan hierbij centraal. Vanuit deze invalshoek beoogt de werkgroep respect voor cultureel erfgoed en een betere sociale cohesie in de wijk.

We willen iedereen uitdrukkelijk bedanken die dit bijzondere sociaal-culturele project mee mogelijk maakt.

(*) momenteel in het gebouw gehuisvest