Driemaal beschermenswaardig

Linker trapgevel in het zomerse ochtendgloren (17 juli 2018).

Drie belangrijke gebouwen in één

In de voormalige modelschool uit het ‘Moderne Dorp’ van de wereldtentoonstelling uit 1913 te Gent, versmelten als het ware drie belangrijke en beschermingswaardige gebouwen tot één geheel.

De huidige Sint-Gerardusschool is op zich dan ook minstens driemaal beschermenswaardig:

  • als historisch gebouw van meer dan een eeuw oud
  • als prototype van een bescheiden school in landelijke context (dat als moederschool van Vlaanderen heel wat navolging kent)
  • als authentiek relict van de wereldtentoonstelling van 1913 te Gent

Op 21 oktober 2016 wordt dit zeldzaam gebouw en uniek stuk Vlaams erfgoed voorlopig beschermd door de Minister van Onroerend Erfgoed. Op 27 juli 2017 loopt de bescherming echter in alle stilte af zonder definitieve bekrachtiging.

Vandaag is de ‘Moederschool van Vlaanderen‘ dan ook niet meer beschermd.