Erfgoedelementen en -kenmerken AOE

In het Ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van de voormalige Sint-Gerardusschool in Gent, worden de erfgoedelementen en -kenmerken van de Belgische modelschool van 1913  door het Vlaams Agentschap voor Onroerend Erfgoed (AOE)  als volgt beschreven: