Ervaringsgericht en vooruitstrevend

Didactiek en pedagogische waarden

De onderwijsmethodes die in de modelschool gepresenteerd worden tijdens de wereldtentoonstelling van 1913 te Gent, zijn vernieuwend omdat ze nauw aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen. Deze vorm van ervaringsgericht onderwijs die in het Moderne Dorp gepresenteerd wordt, bereidt de jongeren voor op de technologische vooruitgang.

Naast een kennismaking met de modernisering van de landbouw is er ook uitgesproken aandacht voor het leerproces – in de klas hangen grote geïllustreerde posters – en het welbevinden van de leerling. De klaslokalen worden uitgerust met de nieuwste technieken voor verlichting, verluchting en verwarming.

Ook buiten de klas wordt een aangename leeromgeving belangrijk. Een bloementuin tussen de voorgevel en de straat alsook een educatieve moestuin achter de speelplaats verfraaien de school.

In het boek “Het Moderne Dorp” (P. De Vuyst) dat de wereldtentoonstelling na afloop evalueert, lezen we letterlijk: “Het heerlijk uitzicht op de bloeienden hof verblijdt de dartele jeugd.”

Verder voorziet men op de speelplaats fruitbomen die niet alleen voor schaduw zorgen tijdens het spelen in de zon of om te leren de vogelnesten met rust te laten, maar ook om respect op te brengen voor het eigendom van een ander – het fruit mocht niet geplukt worden.

Deze diashow vereist JavaScript.