Evaluatie-onderzoek ‘moederschool’

Ruim een jaar na het beëindigen van het onderzoek in het kader van de beschermingsprocedure (2016-2017), voert het Agentschap Onroerend Erfgoed een ‘snelonderzoek’ uit naar de term ‘moederschool’. Dit gebeurt nadat deze website in de zomer van hetzelfde jaar werd gelanceerd en de term ‘moederschool van Vlaanderen’ gemeengoed wordt.

Het onderzoek van het Agentschap is beperkt in tijd en hierdoor niet alleen beperkt in het aantal raadpleegbare bronnen maar ook in onderzoeksmethodes. Veldonderzoek naar schoolgebouwen die door de Belgische modelschool van 1913 alias de ‘moederschool van Vlaanderen’ geïnspireerd zijn, kon bijvoorbeeld niet gebeuren. Een definitie van de term ‘moederschool’ ontbreekt.

We lijsten de belangrijkste bevindingen na dit evaluatie-onderzoek uit 2018 op, rekening houdend met de beperkingen vanwege het ‘snelonderzoek’.

1. De verplaatsing van de Belgische modelschool van 1913 is zeer waarschijnlijk.

2. De erfgoedwaarden in het beschermingsdossier van 2016-2017 zijn correct.

3. De Belgische modelschool inspireerde waarschijnlijk andere scholen.

4. De Belgische modelschool is (driemaal) beschermenswaardig.

5. De Belgische modelschool als mogelijke moederschool.