Het beschermingsdossier

Nadat de Minister van Onroerend Erfgoed in 2016 de school beschermenswaardig achtte, werd de school door het Vlaams Agentschap voor Onroerend Erfgoed voorgedragen aan  om beschermd te worden.

In november 2016 beschermde de Minister van Onroerend Erfgoed de school voorlopig. Tijdens het daaropvolgende openbaar onderzoek werden 2 bezwaarschriften ingediend. Alle bezwaren die een bescherming in de weg konden staan, werden weerlegd door het Agentschap voor Onroerend Erfgoed en op basis van het beschermingsdossier adviseerde het Agentschap de Minister om het schoolgebouw definitief te beschermen.

De Minister zou daarop een vermeende (en met zekerheid niet-officiële) beslissing genomen hebben op basis van niet-objectieve informatie en de voorlopige bescherming liep af waardoor het schoolgebouw vandaag opnieuw klaar is om gesloopt te worden.

Aangezien de vermeende beslissing niet-officieel is, ontbreekt op dit moment elke motivatie voor het niet beschermen van dit unieke schoolgebouw.