Kinderrechten

Bescherming van het kind en recht op onderwijs

Op 15 mei 1912 gaat de wet op de kinderbescherming in voege. Op datzelfde moment werkt het Ministerie van Onderwijs (het toenmalige Ministerie van Wetenschappen en Kunsten) aan het ontwerp van de modelschool voor de wereldtentoonstelling van 1913 te Gent.

Deze wet op de kinderbescherming komt er niet toevallig. Ze is het voorlopig eindpunt van drie negentiende-eeuwse bewegingen die elkaar vonden in het begin van de 20e eeuw (*), namelijk:

  1. de gewijzigde sociale politiek van de overheid
  2. de burgerlijke filantropie
  3. de socialistische beweging

Op dat moment heerst er immers een groot consensusdenken in de Belgische politiek. De  schoolvrede die met de wet op de leerplicht in 1914 officieel bezegeld wordt (en bijna 40 jaar zou duren), is hier een exponent van.

Aanvullend op de wet op de kinderbescherming, betekent het recht op onderwijs (in 1914) voor elk kind een nieuwe mijlpaal door de afschaffing van de kinderarbeid.

(*) Volgens de masterthesis van Tim Wagemans (onder promotor Brice De Ruyver).
kinderbescherming
Bron: https://www.canonsociaalwerk.eu