Laatste authentieke gebouw expo 1913

Huidige Sint-Gerardusschool

De Belgische modelschool van 1913 is het laatste authentieke gebouw (*) van de Wereldtentoonstelling te Gent. Het prototype van een bescheiden landelijke school (gebouwd tussen de kerk en het gemeentehuis van het ‘Moderne Dorp’) wordt ontworpen tussen 1911 en 1913 door het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten.

De stad Gent heeft het uitzicht van zijn huidige historische stadskern vooral te danken aan deze wereldexpo. Het toeristische succes van de historische binnenstad vandaag is werkelijk één van de grootste realisaties van deze Gentse wereldtentoonstelling.

Als laatste authentieke gebouw en zeldzame getuige, staat de huidige Sint-Gerardusschool dan ook symbool voor de grootschalige verfraaiing van de stad Gent in aanloop naar de expo van 1913 aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog.

moderne dorp in opbouw zwarte doos
‘Het Moderne Dorp’ in opbouw. Centraal op de foto, tussen de kerk en het gemeentehuis, staat de lagere modelschool, de huidige Sint-Gerardusschool. Foto: Zwarte Doos

 

Stuk 05 promotie-affiche die het wel haalde
Promotieposter van de Gentse Wereldtentoonstelling van 1913 met de drie Gentse torens met bloemenslingers. Het belfort had net een nieuwe toren gekregen.

(*) Naast de modelschool bestaan er vandaag slechts enkele andere (restanten van) gebouwen van de expo van 1913. Zo is het voormalige poortgebouw van het Sint-Elisabethbegijnhof geen authentiek ontwerp voor de expo of is er slechts een stukje van de oorspronkelijke Floraliënhal bewaard gebleven. In tegenstelling tot wat velen denken, maakten het Flandria Palace Hotel en het Sint-Pieters-Station geen deel uit van de voormalige expoterreinen.