Literatuur- en bronnenonderzoek

Voorlopige stand van zaken

Sinds 2013 wordt heel wat literatuuronderzoek verricht door de eigenaar, verschillende erfgoeddiensten, als de werkgroep.

Literatuur

Hieronder vind je enkele waardevolle boeken in verband met de wereldtentoonstelling van 1913 te Gent, het ‘Moderne Dorp’ en de lokale wijkgeschiedenis.

Beperkingen

  • Een brand in het archief van het Ministerie van Onderwijs vernietigt in 1947 het volledige archief van het lager onderwijs.
  • Het parochiaal archief waarin vermoedelijk heel wat nuttige en unieke informatie over het schoolgebouw bewaard is gebleven, is niet beschikbaar.

Websites

Hieronder vind je enkele nuttige websites.

 

Beeldbanken

Hieronder vind je enkele online bibliotheken met historische foto’s.