Modernisering

‘Het Moderne Dorp’ op de wereldtentoonstelling van 1913

Het Ministerie van Landbouw is de drijvende kracht achter de realisatie van ‘Het Moderne Dorp’ op de expo van 1913. Hoog op de agenda van dit deel van de wereldtentoonstelling staat de modernisering van de landbouw. Er worden dan ook vooral nieuwe technieken gepresenteerd.

Door de productiviteit te verhogen via de modernisering van de landbouw, kunnen landbouwers meer inkomen genereren en verhoogt de levenskwaliteit op het platteland.

De Belgische overheid investeert in 1913 vooral in onderwijs omdat voornamelijk boeken voor de noodzakelijke kennisoverdracht zorgen. Onderwijs speelt dan ook een sleutelrol in de modernisering omdat veel mensen op dat moment nog niet kunnen lezen of schrijven.

Deze diashow vereist JavaScript.

Het grote maatschappelijke belang van dit ‘Moderne Dorp’ wordt misschien nog het beste geïllustreerd door uitgebreid koninklijk bezoek van Koning Albert I aan het dorp op 9 augustus 1913.