Onderwijs voor elk kind

Algemeen verplicht onderwijs

De nieuwe onderwijswet van 19 mei 1914 was een compromis na de schoolstrijd van 1878-1884 tussen katholieken en liberalen. Het algemeen verplicht onderwijs – een liberale wens van ongeveer een halve eeuw oud – werd een realiteit terwijl de katholieken voortaan meer subsidies voor de bouw van hun scholen kregen.

Voor het eerst in de geschiedenis van ons land genieten alle kinderen – rijk of arm – voortaan van basisonderwijs. De Eerste Wereldoorlog vertraagde echter de uitvoering van deze wet en dus de daarmee gepaard gaande democratisering van het onderwijs tot na 1918.

Deze diashow vereist JavaScript.