Onderwijs voor elk kind

Algemeen verplicht onderwijs

De nieuwe onderwijswet van 19 mei 1914 was een compromis na de schoolstrijd van 1878-1884 tussen katholieken en liberalen. Het algemeen verplicht onderwijs – een liberale wens van ongeveer een halve eeuw oud – werd een realiteit terwijl de katholieken voortaan meer subsidies voor de bouw van hun scholen kregen.

Voor het eerst in de geschiedenis van ons land genieten alle kinderen – rijk of arm – voortaan van basisonderwijs. De Eerste Wereldoorlog vertraagde echter de uitvoering van deze wet en dus de daarmee gepaard gaande democratisering van het onderwijs tot na 1918.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.