Onderwijs voor iedereen

De modelschool van 1913 werd ontworpen om de gemeentes een inspiratiemodel te geven om snel, betaalbaar en eenvoudig een school of klassen te kunnen bouwen, zodoende onderwijs te kunnen verschaffen aan alle kinderen van 6 tot 14 jaar. De gemeentes waren hiertoe verplicht in het kader van de algemene leerplicht die vanaf 1914 in voege zou zijn.

Deze diashow vereist JavaScript.

Het burger- en veldonderzoek wijst uit dat de invloed van deze modelschool belangrijk is geweest. Momenteel ziet het er naar uit dat in zowat elke Vlaamse gemeente één of meerdere schoolgebouwen terug te vinden zijn die teruggaan naar de periode van scholenbouw tussen 1913 en het einde van het interbellum omstreeks 1940.

home school.jpg
De modelschool van 1913 met op de achtergrond de Home Boudewijn van de Universiteit Gent.