Schoolvrede

Bijna 40 jaar

De leerplichtwet van 19 mei 1914 als compromis tussen katholieken en liberalen na de eerste schoolstrijd (1879-1884), luidde een tijdperk in van bijna 40 jaar schoolvrede die zou blijven duren tot de jaren 1950. In deze periode werden meer dan honderd ‘dochterscholen’ van de huidige Sint-Gerardusschool gebouwd om voor het eerst in ons land basisonderwijs voor alle kinderen te garanderen.

Na de koningskwestie wordt het politieke landschap echter volledig hertekend en krijgt de katholieke partij (CVP) veel meer macht. Het behalen van een volstrekte katholieke meerderheid en de geplande onderwijshervorming door minister Pierre Harmel – vrije (katholieke) scholen kregen zo ruim mogelijke subsidies, terwijl de uitbreiding van de staatsscholen werd verhinderd – zou uiteindelijk leiden tot een einde van deze schoolvrede en het begin van de tweede schoolstrijd (1950 en 1958).

tweede schoolstrijd
Voorstelling van Leopold Collard door katholieke tegenstanders, 21 maart 1955. Bron: https://www.sutori.com/story/tweede-schoolstrijd-belgie-1950-1958-6a68