Sint-Gerardusschool

Wat voorafging

Het voormalige Sint-Gerardusschooltje is opgericht in 1910 in de toen landelijke wijk op de Zwijnaardse Dries achter de in 1784 gecreëerde begraafplaats van Sint-Pieters op Sint-Pieters-Aalst, ten zuiden van de spoorlijnen Brussel – Oostende en Kortrijk, aangelegd in 1839.

Het gebied tussen de Ottergemse- en Zwijnaardsesteenweg, grenzend aan de deelgemeente Zwijnaarde, bleef zeer lang onbebouwd. Aan het kruispunt van de Zwijnaardsesteenweg en de De Pintelaan, aangelegd in 1912 op de plaats van de oude spoorlijn Gent – Kortrijk werd vanaf 1934 het Universitair Ziekenhuis gebouwd.

Het schooltje kwam er op initiatief van pastoor Ivo Van Kerckvoorde, pastoor op Sint-Pieters-Buiten sedert 1907, op grond geschonken door Leon Delebecque van het nabijgelegen “Kasteel Ter Lack”. Het schooltje met twee bewaarklassen was ondergebracht in een houten gebouwtje.

NGI luchtfoto 1965 met school
Luchtfoto 1965 van de landelijke wijk Ottergemse Dries (“den Driesch” in de volksmond) met in het rode kader de Sint-Gerardusschool – foto Nationaal Geografisch Instituut

Huidige Sint-Gerardusschool

In 1914 werd een nieuw schoolgebouw opgetrokken, gerecupereerd uit het “Modern Dorp” van de Wereldtentoonstelling van 1913 in Gent.

De lagere meisjesschool met bewaarklas werd geleid door de zusters van de Visitatie en werd later een wijkafdeling van de meisjesschool aan de Zwijnaardsesteenweg. Het schooltje (eerste en tweede leerjaar en kleuterklas) werd opgeheven in 1983 en is thans in gebruik door de hulporganisatie Geraarke.

In 1959 werd op de speelplaats van de school onder impuls van pastoor Leo Thuysbaert een kapel gebouwd door de bewoners van de wijk, naast de kapel werd een losstaande klokkentoren gebouwd. De inwijding vond plaats op 3 oktober 1959. De kapel deed dienst voor de misvieringen van de buurt tot 1998.

Een jaar later, in 1960, werd de Sint-Gerarduskring opgericht, en werd een lokaal voor de kring gebouwd rechts van het schooltje, later nog aangepast en uitgebreid.

Hoofdgebouw met trapgevels en links de overdekte speelplaats

Wereldtentoonstelling

Het “Modern Dorp” was een landbouwtentoonstelling met als opzet een gepast kader te bieden en de problematiek van het plattelandsleven aan te tonen. De laatste innovaties van landbouw en veeteelt werden voorgesteld te midden van een modeldorp met boerderijen, een melkerij, een bloemisterij, een bakkerij, een smidse en ambachtelijke bedrijven, een kerk, een gemeentehuis, scholen, een post- en telegraafkantoor, het paviljoen van Waters en Bossen.

Het algemeen ontwerp was van de hand van onder meer Armand Heins, negen architecten werkten de gebouwen uit die moesten beantwoorden aan “de Vlaamse bouwtrant van de laatste tijdvakken”. Valentin Vaerwyck ontwierp de kerk, het gemeentehuis en het huis A. Mélotte.

Een straat vlakbij de Sint-Gerardusschool werd genoemd naar Armand Heins, de Armand Heinsstraat.

Naast de kerk in een stijl aanleunend bij het neoromaans, werd een plattelandsschooltje gebouwd. De modelschool werd opgericht door het Ministerie voor Kunst en Wetenschap, maar de architect is niet bekend. Als materiaal werd Boomse steen gebruikt met witte stenen en blauwe steen van Ecaussines.

 

header 1913

Basistekst: integraal overgenomen uit de vastgestelde inventaris van onroerend erfgoed (versie 2013).  Recent werd deze inventaristekst aangepast aan nieuwe inzichten uit bijkomend wetenschappelijk onderzoek.