Tijdscapsule

Grote maatschappelijke betekenis

De landelijke modelschool uit het ‘Moderne Dorp’ werd in aanloop naar de Wereldtentoonstelling van 1913 ontworpen door de Belgische staat op een hoogtepunt van culturele ontwikkeling en vlak voor de Eerste Wereldoorlog.

De school is een echte tijdscapsule voor een zicht op een cruciale periode die aan de basis ligt van onze huidige kennismaatschappij. Samen met de invoering van de leerplicht in 1914 en door haar toonaangevende rol in de hiermee gepaard gaande Belgische scholenbouw, vormt de modelschool als het ware een bakermat van Vlaamse cultuur. Heel veel kinderen lopen immers nog steeds school in een zogenaamde rechtstreekse of onrechtstreekse ‘dochterschool’ van de huidige Sint-Gerardusschool uit de Ottergemse Dries te Gent.

Onderstaande opsomming van sterk uiteenlopende betekenissen die de Vlaamse moederschool in de geschiedenis speelt, illustreert duidelijk dat de huidige Sint-Gerardusschool één van de meest invloedrijkste schoolgebouwen van ons land is.

 

1. Betekenis voor de scholenbouw

034 Val-Meer 1931
Een zogenaamde ‘dochterschool’ in Val-Meer, Riemst (provincie Limburg)

2. Betekenis voor het onderwijs

interieur expo 1913
Interieurfoto van de jongensklas in de modelschool van 1913

3. Betekenis voor de kinderrechten

kinderbescherming

4. Betekenis voor de landbouw en het platteland

moderne veehouderij

5. Betekenis voor de stad Gent

Stuk 05 promotie-affiche die het wel haalde
Promotieposter van de Gentse Wereldtentoonstelling van 1913 met de drie Gentse torens met bloemenslingers.

6. Betekenis voor Vlaanderen

arm vlaanderen

7. Betekenis voor België en Europa