Veldonderzoek

De werkgroep zoekt in situ en via Google Maps naar schoolgebouwen die qua stijl en vorm sterk gelijkend zijn op de moederschool van Vlaanderen.

De resultaten worden (samen met die van het burgeronderzoek )per gemeente opgelijst. Nadien bestudeert de werkgroep in welke mate de gevonden school typologisch en vormelijk gelijk is aan de modelschool uit het ‘Moderne Dorp’ van de wereldtentoonstelling van 1913 te Gent. Bij sterke verwantschap spreken we van een ‘dochterschool’.

Wie wil meehelpen aan het veldonderzoek, neemt contact op met de werkgroep.

034
Een dochterschool in Val-Meer (Riemst, Limburg), gebouwd in het jaar 1931.
000 Modelschool 1913
De huidige Sint-Gerardusschool als verplaatste Belgische modelschool uit het ‘Moderne Dorp’ van expo 1913