Verfraaiing van het platteland

Neotraditionele architectuur

Europa kampt rond de eeuwwisseling van 1900 door de successen van de industriële revolutie met een grote plattelandsvlucht. De Belgische Staat wil hier een einde aan stellen door de levensstandaard op het platteland te verhogen. De overheid zet daarbij vooral in op de modernisering van de landbouw via onderwijs en de verfraaiing van het platteland.

Dit laatste hield niet alleen de bouw van scholen, gemeentehuizen of betere infrastructuurwerken in, maar ook een uitgebreidere dienstverlening zoals post of brandweer.

De architectuur van belangrijke gebouwen in de gemeente, moest de kloof met de steden kleiner maken. Daartoe worden schoolgebouwen – naar het voorbeeld van de modelschool – vaak in neotraditionele stijl opgetrokken.

 

Deze diashow vereist JavaScript.