‘Belle Époque’

Vooruitgang

Door de verwoestingen van de Grote Oorlog, wordt de periode vanaf het einde van de 19e eeuw tot de Eerste Wereldoorlog in retrospect beschouwd als een gouden tijdperk, dat gekenmerkt wordt door algemene welvaart, vooruitgang, een enorme ontplooiing van kunst en wetenschap, alsook van een hoge mate van maatschappelijke rust.

Het hoogtepunt van deze ‘belle époque‘ situeert zich net voor de Eerste Wereldoorlog en wordt gemerkt door een maatschappelijk positivisme. Vanuit een sterk aanwezige vooruitgangsgedachte ontstaat het Moderne Dorp en het prototype van de modelschool om via gemoderniseerde landbouw de plattelandsvlucht een halt toe te roepen.

De huidige Sint-Gerardusschool is als relict van de expo van 1913 dan ook een bijzondere getuige van dit historisch tijdperk omdat ze werkelijk als actieve deelnemer die vooruitgangsgedachte op en top gedragen heeft. Het is via het onderwijs dat men de modernisering mogelijk maakt. Het schoolgebouw is in wezen dan ook niets minder dan een zeer waardevolle eigentijdse momentopname van de ‘belle époque’, tastbaar in steen.

 

dorpsplein moderne dorp zwarte doos
‘Het Moderne Dorp’ tijdens de wereldtentoonstelling van 1913 te Gent. Foto: Zwarte Doos